Spasavanje na vodi

Crveni krst Mladenovca je u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, posle više godina pauze, organizovao obuku kandidata za spasioce na vodi u periodu od 10. do 26. juna 2007. godine. Teorijski i praktični deo obuke realizovao je spasilac instruktor Crvenog krsta Srbije u objektu Sportsko rekreacionog centra u Mladenovcu. Za predavača prve pomoći angažovan je student II godine Medicinskog fakulteta a za difuzera dugogodišnji član omladine i volonter Crvenog krsta. Obuku je uspešno završilo 10 kandidata kojima su 21. juna uručeni sertifikati. U periodu od 07. do 09. jula 2008. godine realizovao je obuku kandidata za spasioce na vodi na bazenima Sportsko rekreacionog centra i u prostorijama Kluba mladih Crvenog krst Mladenovca. Pored sedam kandidata iz Mladenovca na obuci je bilo i po pet kandidata iz Crvenog krsta Smederevo i Požarevac kao i jedan kandidat iz Crvenog krsta Kragujevac. Svi kadidati dobili su uverenje o uspešno završenoj obuci za spasioce na vodi. Ispred Crvenog krsta Mladenovca obuku su završili: Pavle Brkić, Ivan Jakovljević, Janko Đukanović, Predrag Blagojević, Nevena Blagojević, Aleksandar Živanović i Miljan Davidović. U zavisnosti od potreba navedeni spasioci, pored već angažovanih, biće angažovani na obezbeđivanju kupača na bazenima Sportsko rekreacionog centra tokom letnjeg perioda.Crveni krst Mladenovca je sa Sportsko rekreacionim centrom zaključio Ugovor kojim su utvrđena međusobna prava i obaveze u pogledu obezbeđivanja kupača na bazenima u toku letnje sezone, visina naknade po 1 satu dežurstva. Takođe je zaključen i Ugovor sa spasiocima na vodi, odnosno sa izvršiocima usluga, utvrđene obaveze i prava ugovornih strana. Počev od 26. juna i zaključno sa 31. avgustom na bazenima SRC spasioci su bili angažovani prema utvrđenom rasporedu dežurstava. U navedenom periodu ostvareno je 1835 sati dnevnog i 213 sati noćnog dežurstva. Tokom dežurstva spasioci su uspešno intervenisali u 76 incidenata (13 vađenja/izvlačenja iz vode i 63 pružanja prve pomoći kod posekotina). Takođe su veoma uspešno izvukli iz vode i spasili davljenja 6 kupača.Od 31. maja 2008. god. na obezbeđivanju kupača na bazenima Sportsko rekreacionog centra angažovano je 10 spasilaca među kojima i koordinator Službe za spasavanje na vodi koji su obuku završili prošle godine.