Članovi Podmlatka i Omladine - Crveni krst Mladenovac

Članovi Podmlatka i Omladine su, u zavisnosti od svojih interesovanja i afiniteta, angažovani kao nosioci ili učesnici skoro u svim aktivnostima i programima Crvenog krsta: briga o starima, psihosocijalna podrška hendikepiranoj deci, zdravstveno preventivni sadržaji, davalaštvo krvi, promocija osnovnih principa Crvenog krsta, obeležavanje značajnih datuma i drugo.Članovi Podmlatka i Omladine uključeni su i u akcije drugih organizatora sa kojima Crveni krst ostvaruje dugogodišnju i vrlo uspešnu saradnju.- Nastavljajući dugogodišnju saradnju sa Crvenim krstom Grčke Crveni krst Srbije i ove godine organizovao je program boravka dece za vreme letnjeg raspusta. Po pozivu porodica u kojima su već boravila, letnji raspust u Grčkoj, u periodu od 30. juna do 01. avgusta 2008. god. provešće troje dece a prvi put jedno dete.- Na Međunarodnom Omladinskom kampu u Austriji od 07. do 21. 2008. god. jula boraviće predstavnici više Nacionalnih društava Crvenog krsta među kojima i predstavnik Crvenog krsta Srbije Marija Đorđević dugogodišnji volonter Crvenog krsta Mladenovca. Među značajnije teme koje će biti obrađene ističu se: Rad sa mladim volonterima i rad sa decom sa hendikepom.