Rad sa podmlatkom i omladinom - Crveni krst Mladenovac

U okviru rada sa Podmlatkom i Omladinom realizovane su brojne aktivnosti sa ciljem da se u programe Crvenog krsta uključi što veći broj mladih. Osnovne organizacije Podmlatka (7) i Omladine (2) sa oko 4500 članova dale su neprocenjivi doprinos realizaciji tradicionalnih aktivnosti i akcija Crvenog krsta. Dugogodišnja dobra saradnja sa osnovnim i srednjim školama ostvarena je i u ovoj godini. Izuzetan značaj pripada Komisiji za Podmladak i Omladinu u kojoj su zastupljeni predstavnici svih škola, uglavnom prosvetni radnici zaduženi za saradnju sa Crvenim krstom i za rad sa Podmlatkom i Omladinom.
Omladina Crvenog krsta Banja Luke u periodu od 19. do 25. jula 2008. godine realizovala je kamp za Omladinu u mestu Krupa na Vrbasu. Na kampu su pored mladih iz Crvenog krsta Skoplja, Osjeka, Sarajeva, Kikinde, Sombora, Novog Sada učestvovali i predstavnici mladih iz Beograda, odnosno dva predstavnika Crvenog krsta Mladenovca.Na kampu je za sve učesnike realizovana obuka iz četiri oblasti: Prva pomoć, Realistički prikaz povreda i oboljenja, Markiranti i Dobrovoljno davalaštvo krvi.Ljiljana Skrobić i Olivera Filipović, predstavnici naše organizacije, održale su predavanja i radionice iz oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi a sa ciljem obuke pet osoba iz Crvenog krsta Banja Luka, budućih članova tima animatora dobrovoljnih davalaca krvi.

Na jednodnevnom kampu koji je organizovan 14. avgusta 2008. godine na Kosmaju učestvovao je 21 član Podmlatka i Omladine Crvenog krsta Mladenovac. Tokom boravka na Kosmaju realizovano je više aktivnosti: vežbe iz prve pomoći, edukacija iz oblasti istorijata Crvenog krsta kao i obilazak manastira i spomenika.