Prva pomoć za život

U skladu sa temom ovogodiš njeg Svetskog dana prve pomoći ''Prva pomoć za život'' 13. septembra preko 20 članova podmlatka i omladine na dva punkta u centru grada - u parku i trgu izvelo je pokazne vežbe iz prve pomoći. I pored lošeg vremena privukli su pažnju prolaznika, sugrađana koji su sa velikim interesovanjem i oduševljenjem posmatrali uspešnu prezentaciju nekoliko povreda (otvoreni prelom potkolenice, razderotine dlanova, opekotine prvog stepena, asmatični napad, histerija) pravovremeno i pravilno zbrinjavanje povredenih i spašavanje ljudskih života.