Bezbednost dece u saobraćaju

Crveni krst Mladenovca je, kao i prethodnih godina, na početku ove školske godine, u prvoj nedelji septembra realizovao akciju ''Bezbednost dece u saobraćaju'' kojom je bilo obuhvaćeno preko 550 đaka - prvaka u 7 osnovnih škola. U saradnji sa osnovnim školama i Odeljenjem unutrašnjih poslova, mladi volonteri Crvenog krsta pružali su pomoć deci pri prelasku ulice i ukazivali na potrebu poš tovanja pravila ponašanja u saobraćaju. Najmlađim učenicima podeljen je promotivni materijal ''Zaštitimo decu u saobraćaju'' sa porukama, savetima namenjenim vozačima, roditeljima i rasporedom časova