Program brige o starima

U mesecu oktobru saradnici i volonteri iz Programa brige o starima, pored redovnih aktivnosti sa korisnicima, bili su angažovani na obeležavanju 01. oktobra - Međunarodnog dana starijih osoba, 16. oktobra - Svetskog dana hrane i 17. oktobra - Međunarodnog dana borbe protiv gladi . Najugroženijim korisnicima iz programa uručeni su paketi higijene. Preko sredstava javnog informisanja prezentovane su aktivnosti Crvenog krsta usmerene na brigu o starijim sugrađanima i pozvani potencijalni donatori da svojim prilozima pomognu kako bi se poboljšao život ove kategorije stanovništva, kako bi se pomoglo najsiromašnijim građanima.

Program brige o starima realizuje se januara 2002. godine po modelu I što podrazumeva obuhvat od 100 korisnika. Program realizuju dva profesionalna saradnika: patronažna sestra (koordinator) i diplomirani socijalni radnik a pored njih i 4 volontera.Uz redovno mesečno izveštavanje o aktivnostima (broj obuhvaćenih korisnika prema starosnoj i polnoj strukturi, nove procene, broj poseta) po zahtevu donatora pravdaju se utrošena sredstva za navedene namene.Program brige o starima uspešno se realizuje u 84 opštinske organizacije uz finansijsku podršku donatora. Zahvaljujući tome ovaj program izborio je značajno mesto među aktivnostima Crvenog krsta.Najčešće aktivnosti koje se sprovode prilikom obilaska korisnika su zdravstveno - preventivna, zatim aktivnosti kojima se zadovoljavaju socijalne, kulturne i druge potrebe starih lica. Broj korisnika kojima su pružene usluge u proseku je mesečno iznosio 36,5 a među njima najbrojnije su osobe ženskog pola (73%). Svi korisnici su stariji od 65 godina. Broj poseta profesionalaca i volontera korisnicima iznosio je u proseku mesečno 99,5, odnosno oko 2,7 posete po korisniku, što predstavlja značajan pokazatelj angažovanja realizatora navedenog programa.Pored aktivnosti koje se realizuju tokom godine u okviru Programa, Crveni krst Mladenovca posebnu pažnju posvećuje starim osobama i njihovim potrebama u mesecu oktobru.Povodom obeležavanja 01. oktobra - Međunarodnog dana starih lica i 17. oktobra - Međunarodnog dana borbe protiv gladi, saradnici i volonteri na Programu brige o starima obišli su najugroženije korisnike i uručili im pakete hrane. Zdravstveno najugroženijim korisnicima podeljene su pelene za odrasle.