Istraživanje humanitarnog prava

Istraživanje humanitarnog prava predstavlja obrazovni program koji se počev od 2003. god. realizuje u 90 zemalja među kojima je i naša zemlja.Program realizuje Crveni krst Srbije u saradnji sa Danskim Crvenim krstom.Primarni obrazovni cilj ovog programa je da pomogne mladim ljudima da prihvate principe humanosti u svakodnevnom životu i u načinu na koji procenjuju događaje u zemlji i u svetuNakon završene obuke prosvetnih radnika Mirjane Glavaš - Filipović i Anite Vojinović, pedagoga OŠ. "Sveti Sava" Mladenovac kao i saradnika Crvenog krsta Mladenovac Milice Jevtić i Marije Pantić, počela je sredinom januara 2008. god. realizacija programa.Programom je bilo obuhvaćeno 20. učenika Tehničke škole koji do sada nisu bili uključeni u rad Crvenog krsta kao i 20. volontera Crvenog krsta.Edukacija navedenih ciljnih grupa odvijala se u prostorijama Tehničke skole i Crvenog krsta.U toku programa koji je obuhvatio 30 sati aktivnosti (po ciljnoj grupi) mladi su istraživali osnovna pravila i principe Međunarodnog humanitarnog prava, odnosno prava koje ima za cilj da zaštiti žrtve oružanog sukoba i ogranici sredstva i način ratovanjaNajznačajnije obrađene teme, odnosno moduli su: Humanitarna perspektiva, Ograničenje u oružanom sukobu, Pravo na delu, Obezbeđivanje pravde, Odgovor na posledice SukobaSve aktivnosti realizovane su u vidu interaktivnog radioničarskog rada.