Program borbe protiv trgovine ljudima

Pored brojnih aktinosti i projekata koje realizuje Crveni krst Mladenovca posebna pažnja posvećuje se i sprovođenju Programa borbe protiv trgovine ljudima.Sa ciljem realizacije ovog Programa Crveni krst Mladenovca do sada je održao dve edukacije, u martu i aprilu ove godine. Dvočasovne edukacije realizovane su u prostorijama Kluba mladih Crvenog krsta. Edukacijom je bilo obuhvaćeno preko 50 omladinaca, a od toga 16 omladinaca romske populacije. Edukaciju su realizovala tri omladinca naše organizacije koja su marta 2006. god. završila obuku za edukatore na ovom programu.Učesnicima edukacije podeljene su brošure i lifleti.U cilju razmene iskustava i mišljenja o realizaciji Programa borbe protiv trgovine ljudima Crveni krst Srbije održao je sastanak sa predstavnicima organizacija Crvenog krsta koji su odgovorni za sprovođenje ovog Programa u svojim sredinama