Pandorina kutija

Projekat pod nazivom ''Pandorina kutija'' koji se odnosi na prevenciju HIV/AIDS a sačinila ga je omladina Crvenog krsta Mladenovca 2004. godine nije bio realizovan tokom 2005. godine. S obzirom na raspoloživa sredstva Fonda za lokalne inovacije realizovano je 9 projekata. Tokom novembra izvršena je dopuna projekta koja je prihvaćena, tako da je njegova realizacija započeta u martu 2006. godine. U okviru rada sa Podmlatkom i Omladinom realizovane su brojne aktivnosti sa ciljem da se u programe Crvenog krsta uključi što veći broj mladih. Osnovne organizacije Podmlatka (7) i Omladine (2) sa oko 4500 članova dale su neprocenjivi doprinos realizaciji tradicionalnih aktivnosti i akcija Crvenog krsta. Dugogodišnja dobra saradnja sa osnovnim i srednjim školama ostvarena je i u ovoj godini. Izuzetan značaj pripada Komisiji za Podmladak i Omladinu u kojoj su zastupljeni predstavnici svih škola, uglavnom prosvetni radnici zaduženi za saradnju sa Crvenim krstom i za rad sa Podmlatkom i Omladinom. Članovi Podmlatka i Omladine su, u zavisnosti od svojih interesovanja i afiniteta, angažovani kao nosioci ili učesnici skoro u svim aktivnostima i programima Crvenog krsta: briga o starima, psihosocijalna podrška hendikepiranoj deci, zdravstveno preventivni sadržaji, davalaštvo krvi, promocija osnovnih principa Crvenog krsta, obeležavanje značajnih datuma i drugo.Članovi Podmlatka i Omladine uključeni su i u akcije drugih organizatora sa kojima Crveni krst ostvaruje dugogodišnju i vrlo uspešnu saradnju.