DIFUZIJA - Crveni krst Mladenovac

U radu Crvenog krsta Mladenovca značajno mesto zauzima i difuzija u koju je uključeno 5 obučenih difuzera koji su na ranijim obukama stekli potrebna znanja. Zahvaljujući njima, njihovoj velikoj motivisanosti preneli su znanja iz oblasti istorijata Crvenog krsta, osnovnih principa, međunarodnog humanitarnog prava, mladima, pre svega, učenicima osnovnih i srednjih škola, kao ciljnim grupama ,ali i onima koji su stariji, aktivistima i saradnicima CK, odnosno edukovali su preko 350 osoba (predavanja, seminari, kampovi).Svaka aktivnost koju CK organizuje i sprovodi obavezno započinje difuzijom principa Međunarodnog pokreta a sa ciljem informisanja i upoznavanja javnosti sa organizacijom Crvenog krsta.Centar za difuziju Beograd na sastanku sa sekretarima i saradnicima Crvenog krsta 31. oktobra predstavio je Strateški plan za difuziju 2007. ~ 2010.