Pomoć deci sa posebnim potrebama

Crveni krst Mladenovca već četiri godine uspešno realizuje program ''Pomoć drugačijima'' pod različitim nazivima. Od marta 2006. godine program se realizuje pod nazivom ''Pomoć deci sa posebnim potrebama'' kojim su obuhvaćena deca sa posebnim potrebama i njihove porodice, odnosno roditelji, uz finansijsku podršku Španskog Crvenog krsta, odnosno Međunarodne federacije. Njegov osnovni cilj je psihosocijalna podrška hendikepiranoj deci i njihovim porodicama, pre svega, majkama, u procesu njihove edukacije i integracije u društvu, funkcionisanja kroz razvijanje dostupnih veština, osamostaljivanja i druženja van kuće. Program se realizuje kroz radionice (susrete) jednom nedeljno (utorkom) u trajanju od 90 - 120 minuta, u prostorijama Kluba mladih. U njegovu realizaciju pored defektologa uključeni su koordinator i radioničar (zaposleni u CK) i volonteri.Svaka realizovana radionica, pored edukativnih sadržaja (upoznavanje sa pojmovima, simuliranje životnih situacija, ponašanje u različitim situacijama, obrada i učenje pesama i basni) imala je i kreativne sadržaje (izrada crteža i čestitki, cvetova i lišća od krep i pastel papira, modelovanje biljaka i životinja od das mase i plastelina) uz razvijanje drugarstva i osećanja pripadnosti grupi.Radionice su realizovane vrlo uspešno i kvalitetno zahvaljujući stručnosti i sposobnosti realizatora kao i pomoći volontera.Na konkursu za realizaciju projekta pomoći porodicama sa hendikepiranim članovima pod nazivom ''I ja sam drug - a - čiji'' za školsku 2004/2005. godinu učestvovala je i naša organizacija čiji je projekat prihvaćen i finansijski podržan od Španskog Crvenog krsta tokom 2005.Kroz radionice koje su se realizovale jedanput nedeljno, pružana je psihosocijalna podrška funkcionisanju dece ometene u razvoju i njihovim porodicama kroz osposobljavanje za samostalan rad. Naime, aktivnosti usmerene na modelovanje i oblikovanje ukrasnih i upotrebnih predmeta, na razvoj motorike, imale su okupaciono - terapeutski karakter.