Sedam osnovnih principa Crvenog krsta

Sedam osnovnih principa čine suštinu Pokreta. Usvojeni su na XX Međunarodnoj konferenciji u Ženevi 1965. godine. Države su dužne da u svako doba poštuju privrženost svih sastavnih delova Osnovnim principima Pokreta :

* Humanost
Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, rođen u želji da bez diskriminacije ukaže pomoć ranjenicima na bojnom polju, u svom međunarodnom i nacionalnom vidu nastoji da spreči i ublaži patnje u svim prilikama.
Njegov cilj je da štiti život i zdravlje i da obezbedi poštovanje ljudske ličnosti. On unapređuje uzajamno razumevanje, prijateljstvo, saradnju i trajan mir medju narodima.


* Nepristrasnost
Pokret ne pravi nikakvu razliku prema narodnosti, rasi, verskim ubeđenjima, klasi ili političkom mišljenju. On nastoji da ublaži stradanja pojedinaca, rukovođen samo njihovim potrebama dajući prvenstvo najhitnijim slučajevima nesreće.

* Neutralnost
Da bi očuvao poverenje svih, pokret se ne opredeljuje u neprijateljstvima i ne angažuje se u bilo koje vreme u raspravama političke, rasne, verske, ili ideološke prirode.

* Nezavisnost
Pokret je nezavisan. Nacionalna društva, kao pomoćni organ humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima u njihovim zemljama, moraju da uvek sačuvaju svoju autonomiju koja će im omogućiti da u svako doba deluju u skladu sa principima pokreta.

* Dobrovoljnost
To je dobrovoljni pokret za pomoć koji ne pokreće želja za sticanjem koristi.

* Jedinstvo
U jednoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca.
Ono mora biti dostupno svima i sprovoditi svoju humanitarnu delatnost na celoj teritoriji.

* Univerzalnost
Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, u kome sva društva imaju jednak status i dele jednaka prava i dužnosti da se medjusobno pomažu, je univerzalan.