CRVENI KRST Srbije

Društvo Crvenog krsta Srbije nastalo je 1876.godine
Dvadesetpetog januara, po starom kalendaru, odnosno 6.februara po novom, 1876.godine, na inicijativu dr Vladana Đordevića, uglednog vojnog lekara, u Dvorani beogradske opštine, osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta.
Za prvog predsednika izabran je Mitropolit Mihajlo Jovanović, a upravu je činilo nekoliko uglednih građana tadašnje Srbije.
Skupština Crvenog krsta Srbije na sednici od 27. 06. 2006. donela je odluku o preuzimanju nadležnosti i ovlašćenja bivšeg nacionalnog Društva Crvenog krsta Srbije i Crne Gore. Ovom odlukom Crveni krst Srbije se konstituisao kao jedino nacionalno društvo na teritoriji Republike Srbije.
Time je formalno Crveni krst Srbije povratio svojstvo samostalnog, nacionalnog društva, koje je prvi put međunarodno priznato 11. juna 1876 godine. Odluka je dostavljena međunarodnom komitetu Crvenog krsta i međunarodnoj federaciji društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u Ženevi, koji će o tome obavestiti sva nacionalna društva.
Na nivou država kao i u našoj državi Srbiji postoji samo jedno Nacionalno društvo - Crveni krst Srbije. Ono se deli na pokrajinske, gradske i opštinske organizacije. Nacionalna društva su ujedinjena u Svetsku Internacionalnu Federaciju Crvenog krsta / Crvenog polumeseca.