Crveni krst Mladenovac

Sekretar Crvenog krsta : Vesela Jevtić
Predsednik Crvenog krsta : Dr. Milivoje Radosavljević
Potpredsednik Crvenog krsta : Gordana Mihailović
Mladenovac, ul. Kralja Petra I br. 117 * Tel./ faks : 011/ 8231 - 133
Distributivni centri - Bisina 3 * Tel. 011/ 8236 - 494 i 011/ 8236 - 278

* E- mail Crvenog krsta Mladenovac
* Sedam osnovnih principa Crvenog krsta
Naše malo može biti veliko za one koji nemaju ni malo!

MLADENOVACDobrota odoleva svemu a sama je neodoljiva - Crveni krst Mladenovac