O Crvenom krstu - nastanak

CRVENI KRST
Crveni krst je međunarodna, humanitarna organizacija sa sedištem u Ženevi. Osnovao ju je Anri Dinan ( Henry Dunant ).
Na nivou svake države postoji samo jedno Nacionalno društvo ( koje se dele na gradske i opštinske organizacije itd.), a Nacionalna društva se ujedinjuju u Internacionlanu Federaciju Crvenog krsta /Crvenog polumeseca. Uloga Internacionalne Federacije je da doprinese razvoju humanitarnih delatnosti nacionalnih društava, da kordiniše njihovim operacijama pomoći žrtvama prirodnih katastrofa, zemljotresa, poplave, požari...), te da se brine za izbeglice izvan područja sukoba. Zadatak joj je takođe edukacija ljudi o Pokretu ... Međunarodni pokret Crvenog krsta /Crvenog polumeseca čini Međunarodni Komitet Crvenog krsta, koji je osnivačko telo Crvenog krsta. Međunarodni Komitet je neutralan posrednik u oružanim sukobima i nemirima, te pokušava da na osnovu Ženevskih konvencija pruži zaštitu i pomoć žrtvama međunarodnih i građanskih ratova i unutrašnjih nemira. Organizuje bolnice na otvorenom, pomaže ljudima ... U skladu sa svojim humanitarnim radom, Crveni krst takođe radi u korist mira i tolerancije ...